På onsdagen inleddes Överdomstolen förhandling i Propulsionärendet som hålls i Hästsportens Hus på Solvalla 23-24 mars.

– Jag vet att hästen har haft känsel sedan dag ett på min gård, sa tränaren Daniel Redén i förhör.

Turerna kring stjärntravaren Propulsion har blivit en riktig långbänk men ska nu nästan två år efter segern i Elitloppet få ett slut?

Söndagen 31 maj 2020 vann Propulsion Elitloppet i sitt femte försök. Två dagar senare kom chockbeskedet: Propulsion uppgavs vara nervsnittad i USA innan han köptes av Stall Zet och flyttades till Sverige och tränaren Daniel Redén.

I oktober 2020 fastslog Svensk Travsport att Propulsion är nervsnittad och hästen fråntogs därmed samtliga sina prestationer i Sverige från och med 2015. Totalt handlade det om vinstpengar på 26,3 miljoner kronor. Daniel Redén dömdes enligt det strikta tränaransvaret för att ha startat en nervsnittad häst. Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) beslutade samtidigt att befria Daniel Redén från någon påföljd.

Daniel Redén och juridiska ombudet Jesper Arvenberg överklagade domen till Överdomstolen och bestred fakturan på 26,3 miljoner kronor. Trots att Svensk Travsports Överdomstol inte avhandlat ärendet valde ST i september i fjol att börja kvitta skulden på 26,3 miljoner kronor mot prispengar som stallets övriga hästar springer in.

Redén förhörd
I onsdagens förhandlingar, där Överdomstolen har fattat beslut att frångå ordinarie praxis och tillåta externa personer att delta som åhörare och där företrädare för massmedia ges företräde, förhördes bland andra tränaren Daniel Redén.

Och det var enligt Aftonbladet en uppenbart känslosam tränare som hävdade sin oskuld:

– Jag vet att hästen har haft känsel sedan dag ett på min gård. Jag skulle ju ha äventyrat hela hästen, det skulle vara helt krossat i hovarna. Han har startat 45 gånger, allt annat skulle ha gått sönder på honom. Jag har jobbat med hästar i 25 år, dygnet runt, jag vet att han har full känsel.

Hålltiderna för onsdagen och torsdagens förhandlingar i överdomstolen:

Onsdag 23 mars
09.10-09.30: Genomgång av STAD:s beslut. Yrkanden, inställningar till yrkanden.
09.30-10.00: Sakframställning ST. Genomgång av skriftlig bevisning.
10.00-10.45: Sakframställning Daniel Redén/Brixton Medical AB. Genomgång av skriftlig bevisning.
11.00-12.00: Förhör med Daniel Redén angående de kontroller han utfört av Propulsion före och efter köpet samt sina kontakter med Svensk Travsport efter köpet. Åberopat av Daniel Redén.
13.00-13.15: Eventuellt fortsatt förhör med Daniel Redén.
13.15-14.00: Förhör med hovslagare Jonny B Karlsson angående sina iakttagelser och bedömningar av Propulsion i samband med de kontroller och behandlingar han utfört. Åberopat av Daniel Redén.
14.00-14.45: Förhör med veterinär Jonas Tornell angående sin bedömning och slutsats rörande effekten av den behandling som Propulsion var föremål för den 27 april 2015. Åberopat av Daniel Redén.
15.00-15.30: Förhör med veterinär Daniel Söderberg angående sina iakttagelser och bedömningar av Propulsion i samband med de kontroller och behandlingar han utfört. Åberopat av Daniel Redén.
15.30-16.00: Förhör med Ellinor Wennerbring angående sina iakttagelser av Propulsion under den tid hon varit Propulsions skötare. Åberopat av Daniel Redén.
16.15-17.00: Förhör med veterinär Flemming Winberg ang reurektomi, effekten därav samt möjligheten att bedöma om hästen återfått full känsel efter neurektomi med mera. Åberopat av ST till styrkande av ST:s talan.

Torsdag 24 mars
09.00-09.45: Förhör med Sten Morten Johansen angående ST:s utredning av Propulsion/Daniel Redén. Med förhöret avses att styrka att Propulsion inte varit föremål för ett ingrepp som resulterat i en bestående känselnedsättning; att ingreppet inte påverkat Propulsions prestationsförmåga och temperament vid starter i Sverige och att Svensk Travsport haft kännedom om Propulsions påstådda ingrepp och att Propulsion godkänts för tävlande i Sverige. Åberopat av Daniel Redén.
09.45-10.30: Förhör med Christina Olsson angående Svensk Travsports hantering och handläggning av importen av Propulsion samt efterföljande handläggningsåtgärder inom ST. Åberopat av Daniel Redén.
10.45-11.30: Förhör med veterinär Mårten Hansson. Åberopat av Daniel Redén.
11.30-12.00: Förhör med Maria Croon angående Svensk Travsports utredning av Propulsion/Daniel Redén. Åberopat av Daniel Redén.
13.00-13.30: Förhör med veterinären Sune Hansen angående undersökning av Propulsion och angående slutsatser efter undersökningen. Åberopat av Daniel Redén.
13.30- : Slutanföranden med mera.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75