En grupp på 20 personer har stannat på trav- och galoppbanan i Kiev i krigets Ukraina.

– Vi har beslutat oss för att stanna här i Kiev – vi kan inte lämna hästarna, säger Olga Bondar, en av cheferna på banan i Ukrainas huvudstad.

Hästsporten genomför olika hjälpinsatser för att samla in pengar till hästarna på trav- och galoppbanan i Kiev. Främst är det mat hästarna behöver.

Olga Bondar – travtränare och en av banans ledare – intervjuades i programmet V75 Direkt i TV12 på lördagen. På en direktlänk via sin mobiltelefon berättade Olga Bondar om arbetet med att rädda hästarna.

– Det var mycket rädsla under de första dagarna av kriget. Men nu är vi organiserade och gör allt som behövs för hästarnas skull. Vi är 20 personer här som sover i stallarna och vistas här dag och natt och tar hand om nästan 300 hästar, berättade Olga Bondar.

Rysslands invasion av Ukraina inleddes 24 februari. Många av hästarnas ägare och aktiva vid banan har flytt. Men en kärntrupp om 20 personer har alltså stannat kvar.

– Vi försöker vara starka och hjälpa varandra. Vi sköter om hästarna och ger dem mat, gör allt som är nödvändigt. Jag har en gammal mamma som jag inte kan lämna också. Ja, det finns många olika skäl att stanna, sade Olga Bondar.

Känslan att hemlandet befinner sig i krig är svår att beskriva.

– Det är ganska mycket som är normalt för stunden. Vi ska vinna så klart men vi vet inte hur länge det kommer att ta. Just nu klarar vi biten med hästarnas mat. Men vi vet inte hur länge vi ska ha det så här…med krig. Vi behöver köpa mer havre och hö varje dag, berättade Olga Bondar på lördagen.

Europeiska travunionen, UET, har haft ett ordinarie möte där ett beslut togs om att stötta bland annat travbanan i Kiev ekonomiskt. På tidningen Travrondens nätupplaga finns artikeln ”Så hjälper du hästarna i Kiev”

Mikael Wikner, Kanal 75