Från 1 mars förbjuds travkuskar att tävla på dubbla banor under samma dag om avståndet är för långt.

”Körsven/ryttare får inte köra/rida på fler än en svensk bana samma tävlingsdatum om avståndet för enkel resa mellan banorna i avståndstabellen på travsport.se är 221 km eller längre”, skriver Svensk Travsport på sin hemsida.

Först lunchtrav sedan kvällstrav, det är vardag för några av landets mest framgångsrika kuskar. Men från och med 1 mars blir det begränsningar i hur landets körsvenner tillåts tävla. Om avståndet mellan två banor överstiger 22 mil så får inte samma kusk tävla på båda under samma dag. Det är innebörden av Svensk Travsports nya bestämmelser från 1 mars.

– Det är förstås en balansgång mellan säkerhet och de aktivas yrkesfrihet. Vi känner inte idag att vi vill totalförbjuda dubbelt tävlande, men vi är samtidigt oroade över de upprepade inspel vi får om bland annat stressiga bilresor mellan banor. Mig veterligen har det bara inträffat någon enstaka trafikolycka för dubbeltävlande kuskar ännu, men jag vill inte låta det gå längre än så innan vi agerar, säger Robert Karlsson, sportchef på Svensk Travsport.

”Vill sprida styrningarna”
Enligt Svensk Travsport sker det mellan 500-600 gånger per år att kuskar tävlar på två banor samma dag, varav ungefär hälften av tillfällena överstiger den nya gränsen på 220 kilometer.

Orsakerna till de nya reglerna uttrycks enligt följande:

1) Vi vill att kuskarna ska kunna ha marginaler för ett tryggt och trafiksäkert resande och kunna vara utvilade när de kommer till tävlingsbanan.

2) Vi vill att kuskarna före och efter loppen ska ha möjlighet att kunna ägna mer tid åt sina uppdragsgivare tränarna.

3) Vi vill sprida styrningarna på fler händer inom vardagstravet. Den nationella kuskeliten ska kunna fokusera fullt på dagens huvudtävling medan andra- och tredjebanan gärna kan ha lite mer lokal/regional prägel.

Kanal 75