ATG:s nettospelintäkter och totala intäkter har båda ett litet tapp med knappa 2 procent för det första halvåret 2022. Sport och casino visar tillväxt medan hästspelet minskar från de höga nivåerna under samma period i fjol.

– Det är förväntat och som helhet är det en stark rapport. Det är också glädjande att vi nu är Sveriges största spelbolag inom sportsbetting, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.

Alla siffror avser första halvåret 2022 för hela ATG-koncernen om inget annat nämns och alla jämförelser är med samma period 2021.

För ATG ledde pandemin till en högre nivå av intäkter och resultat.

– Under årets första sex månader har livet glädjande nog återgått till det normala efter pandemin med följd att konkurrensen från hela underhållningsbranschen har ökat, säger Lotta Nilsson Viitala och fortsätter:

– Det ger utmaningar i att nu hålla samma höga tal, men vi ska fortsätta leverera spännande spelupplevelser på ett schysst och smidigt sätt för att utveckla och växa bolaget långsiktigt.

ATG:s spelområden och totala intäkter
Nettospelintäkterna för det första halvåret 2022 blev 2,6 miljarder kronor, en minskning med knappt 2 procent jämfört med 2021.

– Det är trots allt ATG:s näst bästa första halvår någonsin.

I nettospelintäkterna ingår ATG:s tre spelområden: häst, sport och casino. ATG:s största och viktigaste spelområde, hästspelet, minskade med 6 procent.

– Det är förväntat med tanke på den ökade konkurrensen från övriga nöjen i perioden, jämfört med fjolåret.

Sportspelet hade tillväxt med 3 procent.

– Vi kan konstatera att vi tagit marknadsandelar och nu är det största spelbolaget i Sverige inom sportsbetting.

Casinots nettospelintäkt ökade med 47 procent.

– Tillväxten kommer från att antalet kunder ökat efter att den tillfälliga spelansvarsförordningen togs bort i november 2021.

Nettospelintäkten från ATG:s danska dotterbolag 25Syv var 125 miljoner och växte med 34 procent i perioden.

ATG:s totala intäkter uppgick till 3 miljarder, en minskning med knappt 2 procent.

Kunder och kostnader
Antal aktiva kunder var cirka 1,3 miljoner. För att tydliggöra spelansvarsarbetet rapporterar ATG andel gröna kunder och andel grön omsättning baserat på självtest och faktiskt spelbeteende. 135 000 svenska kunder har gjort självtestet.

– Av dessa är 86 procent av gröna i sitt spelande. Andel grön omsättning är 79 procent. Båda siffrorna utvecklas positivt över tid, säger Lotta Nilsson Viitala.

Koncernens kostnader, inklusive spelskatt, var 2,2 miljarder. Kostnaderna har ökat med 79 miljoner kronor.

– Det största skälet till de ökade kostnaderna är förändringar i produktmixen.

Efter spelskatten är ATG:s näst högsta kostnadspost inköp av hästsportinformation och rättigheter från Svensk Travsport och Svensk Galopp.

Rörelseresultat
ATG:s rörelseresultat blev 805 miljoner kronor, en minskning med 125 miljoner. Rörelsemarginalen är 27 procent och har minskat från 31 procent. Ett annat sätt att se hur det faktiskt går för ATG är att titta på moderbolagets resultat före transaktioner med ägarna.

– Det var knappt 1,2 miljarder vilket motsvarar 39 procent av de totala intäkterna. Att vara ett effektivt bolag och ha ett högt resultat är viktigt eftersom ATG är och ska förbli motorn i den svenska hästnäringen. Hela ATG:s överskott går tillbaka till Svensk Travsport och Svensk Galopp, avslutar Lotta Nilsson Viitala.

Ta gärna del av den bifogade videopresentationen och delårsrapporten. Båda finns även, tillsammans med tidigare finansiell information, på omatg.se .

ATG i siffror: 1 januari – 30 juni 2022

  • Nettospelintäkter: 2,6 miljarder (-2 %)
  • Häst 2020 miljoner (-6 %)
  • Sport 328 miljoner (+3 %)
  • Casino 248 (+47 %)
  • Totala intäkter: 3 miljarder (-2 %)
  • Kostnader: 2,2 miljarder (+4 %)
  • Rörelseresultat: 805 miljoner (-13 %)
  • Antal kunder: 1,3 miljoner.

Nästa ekonomiska rapport, den för januari – september 2022, presenteras 24 oktober.

ATG