Bjerke travbana ligger utanför Oslo och öppnades redan den 24 juni 1928, banan var den första travbanan som kunde erbjuda spel på hästar vilket Stortinget i Norge öppnade för så tidigt som år 1927. Bjerke har över 100 travdagar med tävlingar per år och ägs av Det Norske Travselskap sedan 1875, driften sköts av driftsselskapet Bjerke Travbane AS.

Bjerketravet är likt de flesta av våra svenska ovaler en travbana som mäter 1 000 meter runt om. Upploppet är över något över medel i jämförelse med våra travbanor och mäter fina 200 meter vilket är utslagsgivande. Bankroppen är dock relativt smal och mäter 20 meter runt om, detta även vid starten av (1 640 meter) på bortre långsidan men även på publiksidan var starten för 2 140 meter återfinns. Vid bilstart använder man sig av en vinklad startvinge vilket man bör ta med sig, detta lämnar då en liten fördel till hästarna längst ut bakom bilen 7,8. Fördelen är dock inte helt avgörande för starten och vi vidhåller att spåren längst ut till stor del är en fälla men för startsnabba hästar kan den där extra metern de får med sig från start var avgörande och innebära att de lyckas runda invändiga ekipage innan svängen.

När det körs trav i Norge bör man ta med sig att det finns stora skillnader, här använder man sig av ett annat system vid voltstart som bygger på en dubbelsnurr (se länk) vilket man bör ta med sig för att inte gå bort sig i tron om att det fungerar som i Sverige. Här har norska kuskar en fördel mot våra svenska som inte är lika vana att volta i detta system. Glöm inte heller att man inte får köra med pisk i Norge, här har man förbjudit körspö och svenska hästar kan upplevas som tröga på besök i Norge över upploppet då det inte finns något spö för kusken att jaga på med för att fä ut det där sista ur hästen.

Vad gäller storlopp i Norge så finns det inte så jättemycket att höja på ögonbrynen för men Oslo Grand Prix är ett uppskattat inslag och räknas till ett av de mer prestigefulla loppen som körs i Norden.

Fakta

  • Upplopp: 200 meter
  • Längd: 1 000 meter
  • Bredd 1 640 meter: 20 meter
  • Bredd 2 140 meter: 20 meter
  • Vinklad startbilsvinge: Ja
  • Open stretch: Nej
  • Bankod: (78)
  • Förkortning: (Bj)

Hitta till travbanan