Banförhållanden

I vilken ordning banan är har betydelse för utgången av loppet. Under vinterhalvåret är det inte alltid att banan är i ordning beroende på väderlek. Gå in på ATG.se och se vilka banförhållanden som råder inför dagens lopp.

Om det råder tung bana är ett bra tips att titta på ATG-live på loppen som går innan dagens V64, V75, V86 för att se hur banan påverkar. I vissa fall är det så att innespåret är det mest drabbade spåret och spår 3-4 är minst drabbat. Detta för med sig att ledaren ofta tröttnar medan bakspårshästarna kan gå för fullt över upploppet ute i spåren.

Ta in så mycket information som möjligt innan du lämnar in ditt system.

2 Comments

  1. Vilka förhållande råder på banan idag

    Post a Reply

Submit a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Information rörande vår resultatservice tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.