Vad gör ATG och travet för miljön?


Tanken har slagit oss vid flertalet tillfällen men vi kan inte ens erinra oss om att frågan har varit på tapeten tidigare även om det finns flera redogörelser om hästsektorns miljöavtryck. ATG vurmar ofta om hur de är med och bidrar till att främja hästnäringen och att de bidrar till något fantastiskt men vad har egentligen travsporten i Sverige för inverkan på modernatur? Vore det inte nästa steg att prata om vad ATG gör för att främja miljön. Hur kan travet optimeras på sikt för att båda locka publik men även för att minska miljöpåverkan.

Det är inte sällan man hör någon programledare i travsändningarna imponeras av att travtränare från Jägersro kört 100 mil för att vara med och tävla på en Norrlandsbana eller hur imponerade de aktiva är av Ulf Ohlsson som kör så många mil per år i sin bil för att ta sig runt på alla travbanor i sin eviga jakt på att förstöra det fina med kuskligan, år efter år. Ulf Ohlsson, alltså en kusk i hela Travsverige har tidigare berättat om att han kör ca 16 000 mil per år – det är något att vara stolt över det! Då har vi inte ens tagit hänsyn till alla hästtransporter – för utan häst ingen fest. Nyligen berättade även Magnus A Djuse en ung talang om att han flyttar från Östersund till Enköping för att enklare kunna ta flyget. Så här säger Magnus i en intervju till Kanal 75:

”Jag kommer att fortsätta att köra så mycket det går i Norrland. Men i stället för långa resor i bil från Östersund kan jag flyga till flera av banorna”

Ärligt talat, nu pratar vi hållbarhet.

ATG pratar sig ofta varma över mångfalden i Sverige som de bidrar med men är det inte galenskap att köra V75 från norr till söder i vårt avlånga land, vecka in och vecka ut. Publiken är ju inte ens där. Det hade varit någorlunda försvarbart om det var så att travet drog storpublik och att tog sporten till publiken istället för tvärtom – men så är ju inte fallet. Travet är sedan länge på dekis och har varit så under många år och intresset för att gå på trav är mer eller mindre obefintligt med undantag för ett par enstaka travdagar per år.

Utöver alla galna transporter inom travsporten så står ju trots allt hästen i fokus. Det finns enligt uppgift ca 100 000 travhästar i Sverige och klimatavtrycket per häst varierar mellan ca 1,5 till drygt 5 ton koldioxidekvivalenter per häst och år, man skulle nog kunna säga att aktiva travhästar ligger i det övre segmentet. De faktorer som framförallt påverkar klimatavtrycket per häst är det totala foderbehovet samt omfattningen på transport av häst och foder. Om foderförbrukningen är hög innebär det dels att mycket foder behöver produceras, vilket orsakar högre växthusgasutsläpp, dels att mer metan produceras i fodersmältningen och mer kväve och organiskt material finns i träck och urin vilket ger högre lustgas- och metanavgång från gödsel och beräknas ge mer lustgas från mark.

Och till sist så måste man ju ta hästhagen i beaktning. Det sägs att hästar i hage kan tillföra 60 kilo fosfor per hektar som läcker ut i våra vattendrag och slutligen i Östersjön. Det är nära tre gånger så mycket som lantbrukare tillåts lägga på sina åkrar. Det sägs att landets hästhagar motsvarar ca 10 procent av landets totala jordbruksmark. Med det sagt så känns inte travet vidare fräscht.

Det måste gå att bli mer effektiva, dela upp landet i zoner där aktiva och hästar tävlar mot varandra inom sitt område. Anordna travtävlingar för hästar i Götaland, Svealand och Norrland och ha finaler någon gång per år där hästar som vanligtvis inte tävlar mot varandra drabbar samman. Skulle det vara så att Norrland tappar alla sina travtränare, må så vara – det kommer bidra till en mer hållbar situation. Ponera att man delar upp landet i travzoner, då skulle vi kunna få publik som hejar på ”sin” häst och känner en större tillhörighet och ökar spänningen när landsregionerna drabbar samman. För något vidare spännande är det inte idag, det visar publiken med sin ständiga frånvaro.

Author: SverigeTravet

SverigeTravet är en sajt för alla med målet att bli en vinnare.

Share This Post On

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information rörande vår resultatservice tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.