2021 byggde Östra Ryds IF en discgolfbana i det lilla samhället Östra Ryd. Målet var att erbjuda en aktivitet som passar alla, särskilt de som inte kan eller vill delta i de få aktiviteter som bygden erbjuder. Nu belönas föreningen med 100 000 kronor från ATG Drömfond för sitt arbete med att utveckla discgolfbanan och tillgängliggöra sporten för personer med funktionsnedsättning.

– Tack vare pengarna från ATG Drömfond kan vi nu anpassa flera av banans hål för rörelsehindrade. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda alla i bygden möjligheten att kunna delta i en sån här aktivitet tillsammans, berättar Simon Östling, projektledare på Östra Ryds IF.

Pengarna kommer att gå direkt till de kostnader som uppstår för arbetet med marken, byggnationer och inköp av nytt material.

– Det är en 12-hålig bana där vi ser att de tre första hålen nu kan byggas om för att passa personer med funktionsnedsättning. Det går att köra bil fram till första hålet och nästa steg blir nu att jämna ut delar av terrängen och bygga bort hinder genom trappor och ramper. Som referensgrupp har jag ett par föräldrar i min sons klass, de har barn med funktionsnedsättning så jag har dem som stöd under byggnationen, säger Simon Östling.

Samhället Östra Ryd är litet och har inte fler än 500 invånare, men discgolfbanan är ett uppskattat inslag som lockar folk från närliggande platser.

– Vi har öppet för alla, året runt. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att spela. Unga under 18 år spelar gratis på banan och får även låna disc gratis i byns affär, för vuxna kostar det 20 kronor att hyra disc samt 30 kronor att spela på banan.

Juryn och dess motivering
ATG Drömfond tillsammans med Parasport Sverige utser årets finalist. I juryn sitter Åsa Llinares Norlin (ordförande Parasport Sverige), Maja Reichard (tidigare paralympier), Peter ”Foppa” Forsberg och Maria Guggenberger (hållbarhetschef på ATG). Tillsammans motiverar de årets val enligt följande:

”I en befintlig arena för discgolf ska Östra Ryds IF möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att kunna vara med och träna på lika villkor. Det får fler att bli aktiva i såväl fritids- som skolidrott och en självklar del i samhället. För sitt arbete med att tillgängliggöra discgolf för fler, tilldelas Östra Ryds IF 100 000 kronor från ATG Drömfond.”

ATG