Fredrik Reuterskiöld petad som vd för Svensk Galopp


Fredrik Reuterskiöld är sedan en vecka inte längre vd för Svensk Galopp. Tillförordnad vd är styrelseledamoten Jan Ohlsson.

Det är på svensk galopps hemsida som det går att läsa att Fredrik Reuterskiöld inte längre är vd för Svensk Galopp. Styrelsen har beslutat att avsluta Fredriks Reuterskiölds förordnande som vd och har till tillförordnad VD utsett styrelseledamoten Jan Ohlsson. Fredrik Reuterskiöld sista arbetsdag som vd för svensk galopp var förra torsdagen, 13 augusti.

”Från styrelsens sida vill vi tacka Fredrik för hans insatser för Svensk Galopp och önska honom lycka till med hans uppdrag i framtiden”, säger styrelsen ordförande Anders Lilius.

”Vi kommer nu att med högsta tempo tillsätta en ny vd, som har att hantera de nya utmaningar som avregleringen ställt på vår sport”, fortsätter Anders Lilius.

Styrelsemedlemmen Jan Ohlsson blir alltså tillförordnad vd.

”Jag ser fram emot att under en övergångstid få bli en del av Svensk Galopps organisation och tillsammans med mina medarbetare tillse att Svensk Galopps utvecklingskurvor går åt rätt håll”, säger Jan Ohlsson.

Jan Ohlsson kommer inte ta ut något arvode för sitt uppdrag som tillförordnad vd för Svensk Galopp. Han har sedan tidigare även avstått sitt styrelsearvode till förmån för ponnygaloppen, enligt styrelsen för Svensk Galopp AB.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75

Author: SverigeTravet

SverigeTravet är en sajt för alla med målet att bli en vinnare.

Share This Post On

Submit a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Information rörande vår resultatservice tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.